Love - Liebe   

Een streling van handen.
Een lelijke man en een knappe vrouw met lang blond golvend haar.
Zij hoogblond, hij rood
En beiden blind.
 
Op uiterlijkheden wordt dus niet gelet.
Want schoonheid is een innerlijke zaak.
Handen worden voeten, voeten worden handen
Een complete verweving,
Een totale omstrengeling bevestigt de aanraak-communicatie.
Een liefde met handen en voeten, gedrapeerd op een Brabants bontje.
Een houvast voor het leven!
 
 
Angeblich eine Strehlung von Hände
Ein häßlicher Mann und eine schöne Frau mit langen blonden wallenden Haare.
Hochblond.
Er Rot.
Und beiden Blind.
Äusserlichkeiten sind nicht interessant.
Schönheit ist nämlich eine innerliche Sache
Hände werden Füße und Füße werden Hände.
Eine komplette Umarmung.
Ein totales gegenseitiges Akzeptieren bestätigt die Berührungskommunikation.
Eine Liebe mit Hände und Füße, projektiert auf einem bäurischen Hintergrund.
Eine Standfestigkeit für’s Leben!